VIKARSKOLEN

DIGITALT LÆRINGSUNIVERS TIL VIKARER I GRUNDSKOLEN

Play Video

Vikarskolen er et digitalt læringsunivers med online kurser, målrettet vikarer i grundskolen. Kurserne klæder vikarerne på både fagligt og pædagogisk, med simpel teori og konkrete værktøjer til at håndtere vikartimernes udfordringer.

Målet er at udvikle vikarernes kompetencer, så de kan bidrage positivt til elevernes læring og trivsel i undervisningen.

43 % af alle vikarer er studenter.

Kilde: “Vikardækning i folkeskolen” af VIVE, 2019

KOM I GANG MED VIKARSKOLEN

Vil du gerne opkvalificere dine vikarer og sikre en god undervisning, så er Vikarskolen løsningen for din skole. 

Hvis du har spørgsmål om priser,  indhold og andet, så kontakt os gennem formularen eller ring til os direkte på 42 40 92 25. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

KORT OM VIKARSKOLEN

Pædagogik

Vi trækker altid på den nyeste forskning på området, når vi præsenterer vikaren for simpel teori og omsætter den til konkrete pædagogiske værktøjer, vikaren let kan overføre til egen undervisning.

Relevant indhold

I Vikarskolens online kurser bliver vikaren præsenteret for relevante og vigtige teorier, der omsættes til praksis i form af konkrete cases og vikarens handlemuligheder.

Learningbank

Learningbank er vores samarbejdspartner på Vikarskolen. De leverer platformen, der gør det muligt at vores indhold kan skille sig ud med kreative læringsløsninger, der sikrer, at vikaren husker indholdet og lader det forankre sig i praksis.

Casebaseret læring

Vi anvender fiktive cases fra skoleverdenen, som vikaren aktivt skal tage stilling til og reflektere over. Anvendelsen af cases gør læringen virkelighedsnær og relaterbar for vikaren.

Refleksion

Vikaren skal løbende tage stilling til cases og bevare refleksionsspørgsmål. På den måde reflekterer vikaren over, hvordan den nye viden kan omsættes og anvendes i egen praksis.

Kurser på vej

Kursuskataloget udvides løbende i Vikarskolen, og i pipelinen er der lige nu kurser om motivation og elever med særlige behov. Der udvikles hele tiden på nye kurser, med afsæt i vores viden om både skolernes og vikarernes behov.

Didaktiske redskaber

Gennem kurserne indføres vikaren i en didaktisk tankegang, der klæder denne på til at facilitere en gennemgående struktur for undervisningen samt sætte faglige mål for eleverne.

Certifikat

Når vikaren har gennemført kurserne i Vikarskolen, får man et certifikat, som det er muligt at vise i forbindelse med fremtidige ansættelser og i andre relevante sammenhænge.

Varighed

Kurserne er estimeret til en 1 time, men det er muligt at tage kurserne i det tempo, der passer den enkelte. Kurserne kan tilgås hvor som helst og når som helst, og det er altid muligt at genoptage kurset, hvor man slap.

KORT OM VIKARSKOLEN

Pædagogik

Vi trækker altid på den nyeste forskning på området, når vi præsenterer vikaren for simpel teori og omsætter den til konkrete pædagogiske værktøjer, vikaren let kan overføre til egen undervisning.

Relevant indhold

I Vikarskolens online kurser bliver vikaren præsenteret for relevante og vigtige teorier, der omsættes til praksis i form af konkrete cases og vikarens handlemuligheder.

Learningbank

Learningbank er vores samarbejdspartner på Vikarskolen. De leverer platformen, der gør det muligt at vores indhold kan skille sig ud med kreative læringsløsninger, der sikrer, at vikaren husker indholdet og lader det forankre sig i praksis.

Casebaseret læring

Vi anvender fiktive cases fra skoleverdenen, som vikaren aktivt skal tage stilling til og reflektere over. Anvendelsen af cases gør læringen virkelighedsnær og relaterbar for vikaren.

Refleksion

Vikaren skal løbende tage stilling til cases og bevare refleksionsspørgsmål. På den måde reflekterer vikaren over, hvordan den nye viden kan omsættes og anvendes i egen praksis.

Kurser på vej

Kursuskataloget udvides løbende i Vikarskolen, og i pipelinen er der lige nu kurser om motivation og elever med særlige behov. Der udvikles hele tiden på nye kurser, med afsæt i vores viden om både skolernes og vikarernes behov.

Didaktiske redskaber

Gennem kurserne indføres vikaren i en didaktisk tankegang, der klæder denne på til at facilitere en gennemgående struktur for undervisningen samt sætte faglige mål for eleverne.

Certifikat

Når vikaren har gennemført kurserne i Vikarskolen, får man et certifikat, som det er muligt at vise i forbindelse med fremtidige ansættelser og i andre relevante sammenhænge.

Varighed

Kurserne er estimeret til en 1 time, men det er muligt at tage kurserne i det tempo, der passer den enkelte. Kurserne kan tilgås hvor som helst og når som helst, og det er altid muligt at genoptage kurset, hvor man slap.

STYRK VIKARERNES KOMPETENCER

Nicklas Kany, stifter af Substy og MentorDanmark, fortæller, hvorfor vi bør klæde de mange ufaglærte vikarer på til vikargerningen. 

NUVÆRENDE KURSER

KURSUS I KLASSELEDELSE

 • Underviser: Svend Erik Schmidt
 • Varighed: 3 timer

Hvordan bliver man en god leder af klassen, når man flere gange dagligt træder ind i et nyt klasselokale uden forudgående kendskab til eleverne og til dagens indhold?

Kurset i klasseledelse tager fat i den udfordring med relevante teorier, modeller og konkrete redskaber, som vikaren kan bruge i praksis. 

Underviser: SVEND ERIK SCHMIDT

 • 18 års erfaring som skolelærer og leder i Billund Kommune.
 • Foredragsholder i emnerne læring og kommunikation hos Athenas.
 • Certificeret Learningstylestrainer v. Sankt Johns University New York 2004.
 • Medstifter, partner, konsulent samt underviser i HR-konsulenthuset Schmidt & Schmidt.

KompetenceR I:

 • Ledelse
 • Relation
 • Kommunikation
 • Didaktik

INDHOLD

I dette modul præsenteres vikaren for planlægningshjulet – et didaktisk redskab til at facilitere den gode opstart, gennemførsel og afslutning i undervisningen. Vikaren får blandt andet indblik i, hvad det vil sige at koble indholdet til eleverne samt sætte tydelige mål og evaluere undervisningen.

I dette modul introduceres vikaren for de fem motivationsorienteringer – hvad det vil sige, at elever motiveres i forskellige retninger, og hvordan man som vikar kan læse og favne klassens elevtyper. Der arbejdes med feedback i undervisningen, hvor vikaren lærer at anvende de tre feedbackspørgsmål.

I dette modul præsenteres vikaren blandt andet for kommunikationstrappen som et redskab til at kunne anvende hensigtsmæssig kommunikation. Vikaren bliver fortrolig med begreberne ”troværdig og imødekommende kommunikation”, og hvordan de spiller en afgørende rolle for at fremstå som ”person in charge”.

I dette modul præsenteres vikaren for værktøjer til at opnå elevernes ”accept” og tilladelse til at undervise, samt hvordan man fremstår troværdig gennem tydelig kommunikation. Her øges vikarens bevidsthed om, hvordan kropspositur, gestik og stemmeføring har betydning for formidling og fremtoning, og vikaren får redskaber til klar og tydelig nonverbal kommunikation, der fremmer budskabet.

KURSUS I FAGLIG FORMIDLING

 • Underviser: Sabrina Vitting-Seerup
 • Varighed: 1 time

Kurset i faglig formidling omhandler forskellige elementer af det at være en dygtig formidler og underviser. På kurset præsenteres vikaren for simpel teori og konkrete redskaber til at blive bevidst om egen fremtoning og kommunikation, efterfulgt af specifikke tests og refleksionsspørgsmål.

Underviser: SABRINA VITTING-SEERUP

KompetenceR I:

 • Undervisningsstruktur
 • Fængende formidling
 • Nonverbal kommunikation
 • Aflæsning af elevtyper

INDHOLD

Vikaren præsenteres for Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel som et simpelt didaktisk redskab til at forberede og strukturere sin undervisning med minimal forberedelsestid.

Handler om fængende faglig formidling. Her introduceres vikaren for de tre appelformer: etos, logos og patos, og hvorfor det er vigtigt at tage højde for dem i enhver læringssituation.

Omhandler vikarens nonverbale kommunikation, herunder hvordan krop, stemme og gestik har betydning for, om man fanger klassens opmærksomhed og formår at trænge igennem med sit budskab.

Giver vikaren redskaberne til at formidle sit budskab med autentisk autoritet. Her præsenteres vikaren for forskellige underviser-typer og bliver bekendt med egne styrker og svagheder.

Handler om at kunne identificere forskellige elevtyper i en klasse og tage højde for de måder, de lærer på i undervisningssituationen.

KURSUS I KONFLIKTHÅNDTERING

 • Underviser: Carina Louise Pedersen
 • Varighed: 1 time

Hvordan mægler man mellem to elever i indbyrdes konflikt? Og hvordan balancerer man sin opmærksomhed mod en enkelt konfliktsøgende elev og resten af klassen i undervisningen? Det er de to perspektiver, vi beskæftiger os med i Substys online kursus om konflikthåndtering i skolen.

Underviser: Carina Louise Pedersen

 • Uddannet skolelærer fra 2015.
 • Uddannet Kandidat i Pædagogisk sociologi.
 • Uddannelsesansvarlig i Substy.

vikaren får indsigt I:

 • Konflikters ophav
 • Konflikttrappen
 • Konfliktmægling

INDHOLD

I dette modul præsenteres vikaren for det neurologiske aspekt af konflikter for at forstå, hvorfor konflikter opstår. I modulet får vikaren indsigt i, hvad amygdala er, og hvordan man undgår at aktivere en trusselsrespons hos eleverne.

I dette modul præsenteres vikaren for Konflikttrappen, som et redskab til at forstå konflikters dynamik og hvordan de kan op- og nedtrappes.

I dette modul præsentres vikaren for konkrete værktøjer indenfor forebyggelse, håndtering og efterbehandling af konflikter. Vikaren får bl.a. indsigt i konfliktløsende kommunikation og de fire kernepunkter i konflikthåndtering.

KURSUS I DIDAKTIK

 • Underviser: Carina Louise Pedersen
 • Varighed: 1 time

Hvordan skaber man god undervisning, når man flere gange dagligt træder ind i en ny klasse uden forudgående kendskab til eleverne og til det faglige indhold? Det arbejdes der med i kurset ”Didaktik”, der tager afsæt i Lektionshjulet og en forståelse af, hvordan man som vikar kan facilitere den gode opstart, gennemførelse og afslutning af enhver lektion.

Underviser: Carina Louise Pedersen

 • Uddannet skolelærer fra 2015.
 • Uddannet Kandidat i Pædagogisk sociologi.
 • Uddannelsesansvarlig i Substy.

vikaren får indsigt I:

 • Lektionshjulet
 • Variation og flow
 • Undervisningsaktiviteter

INDHOLD

I dette første modul stiller vi skarpt på, hvordan man som vikar kan udnytte selv de få, dyrebare minutter, man har på sin vej fra en lektion til en anden, til at forberede sig mentalt på at træde ind i klasselokalet og fange elevernes opmærksomhed. Vi ser også nærmere på, hvordan man kan vinde sig tid i opstartsfasen til at orientere sig i det materiale, man måske lige har fået udleveret.

I dette modul dykker vi ned i opstartsfasen. Her handler det om, hvordan vikaren på en hensigtsmæssig måde kan få præsenteret sig selv og skabt en relation til eleverne samt koblet eleverne til det faglige indhold og involveret dem i dagens plan.

I modulet om gennemførelsesfasen præsenteres vikaren for måder at skabe variation og flow i undervisningen. Derudover få vikaren kendskab til to universelle undervisningsaktiviteter, der kan bruges på tværs af klasser og fag, og derfor kan tages direkte med ud i vikarens egen undervisning.

Afslutningsfasen er, ligesom opstartsfasen, en del af undervisningen, vi kan være tilbøjelige til at overse. I modul fire dykker vi ned i vigtigheden af en god afslutning med konkrete råd til, hvordan vikaren samler op og evaluerer dagens undervisning.

KURSUS I RELATIONSKOMPETENCE

 • Underviser: Carina Louise Pedersen
 • Varighed: 1 time

De positive relationer i skolen er afgørende for elevernes læring og trivsel i hverdagen. Men hvordan kan man som vikar skabe gode relationer til elever, man møder i en enkelt lektion, og måske kun ser sporadisk igen herefter? Det guides vikaren til i kurset ”Relationskompetence”, der handler om at møde elevernes behov og selv agere det gode eksempel.

Underviser: Carina Louise Pedersen

 • Uddannet skolelærer fra 2015.
 • Uddannet Kandidat i Pædagogisk sociologi.
 • Uddannelsesansvarlig i Substy.

vikaren får indsigt I:

 • Elevers psykologiske behov
 • Klassedynamik
 • Omsorgsetiske handlinger

INDHOLD

I dette første modul introduceres vikaren for begrebet ”relationskompetence”. Vi læner os op ad den aktuelle forskning inden for lærerens relationskompetence og omsætter begreber og værktøjer, så de er meningsfulde og relaterbare for vikaren.

I dette modul dykker vi ned i elevernes behov for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. Vi ser nærmere på, hvad der kendetegner de tre behov og vikarens muligheder for at nære dem i undervisningen.

Afstemmere er de små nonverbale og verbale signaler, vi sender til hinanden. Vi kalder dem afstemmere, fordi de muliggør en afstemning af, om vi har hinanden på sinde. Som vikar er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke signaler man sender til eleverne – men også hvilke signaler, de sender den anden vej.

At handle omsorgsetisk vil sige, at man møder eleverne respektfuldt, omsorgsfuldt og venligt. Som vikar træder man ind i et klasselokale som en ansvarsfuld voksen, der derfor bør være opmærksom på at møde eleverne med lige netop disse værdier.

FAQ OM VIKARSKOLEN

Hvordan kan jeg komme i gang med kurserne?

Du kan kontakte os på telefon 71 96 07 15 eller via formularen herunder, hvorefter vi tager en indledende dialog om jeres behov, og hvordan din skole kommer bedst i gang med platformen.

Skal jeg være ansat som vikar for at kunne tage jeres kursus?

Kurserne er målrettet vikarer i grundskolen til opkvalificering af bestemte kompetencer, men du kan også tage kurserne som lærer eller pædagog eller i det tilfælde, at du søger job som vikar.

Hvem er underviser på kurserne?

Underviserne er fageksperter inden for deres respektive felt, og de er alle erfarne formidlere i hver deres fagområde. Der er bl.a. en taletræner, der har vundet prisen som: ”Verdens bedste taler”.

Hvilke devices kan jeg tage kurserne på?

Kurserne kan tilgås på alle slags devices og er tilgængelige på alle tidspunkter, der passer dig.

Skal jeg købe andre af jeres produkter for at få adgang til Vikarskolen?

Nej, du kan sagtens købe licenser til kurserne uden at have købt vores andre løsninger. 

HVAD SIGER BRUGERNE

Vikarskolen giver vikarerne en ballast og klæder dem på til at kunne træde ind i klasserummet"
Annette Conrad
Vikardækker, Solvangsskolen Farum
”Jeg lærte blandt andet, hvordan man kan strukturere undervisningen ved at sætte klare mål for, hvad der skal ske i de timer, man har klassen, så det bliver tydeligt for eleverne, hvad vi skal lave og hvad jeg forventer af dem.”
Nikolaj Jensen
Vikar, Solvangsskolen

Ønsker du at logge ind på Vikarlæggeren, Vikarhylden eller Vikarskolen? Tryk på produktet herunder.

Vi glæder os til at tilføje login til Vikarland snart.

Cookies politik

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken. Læs mere her